Історія

На початку 2000 року Іллінецький державний аграрний технікум став одним з співзасновників швейцарського-українського товариства з розвитку контактів в галузі накопичення досвіду та поширення ідей екологічного землеробства, таких як:

- дослідження біоорганічних та біодинамічних технологій у поєднанні з ресурсозберігаючими  методами виробництва (безплужний обробіток ґрунту з прямим посівом);

- альтернативні джерела енергії та вивчення їх собівартості в умовах ринку України.

Питання про відновлення природної родючості ґрунтів на сьогодні є одним із головних напрямків розвитку сільського господарства передових країн світу. Для України це особливо актуально, оскільки за останні роки різко погіршилась біологічна структура ґрунтів, зменшився вміст гумусу та підвищилась кислотність.

На дослідних полях Іллінецького коледжу за 5 останніх років було закладено велику кількість дослідів, що довели необхідність поширення екологічних технологій в Україні з метою:

- покращення родючості ґрунтів в результаті накопичення шару гумусу та дії мікроорганізмів;

- підвищення збереження і накопичення вологи в родючому шарі ґрунту навіть в посушливий період;

- зменшення затрат на технологічний процес (коштів на енергоносії, мінеральні добрива, засоби захисту рослин) і, таким чином, зниження собівартості сільськогосподарської продукції;

- отримання якісної органічної продукції та оздоровлення нації. postupaylo

Під час проведення цих дослідів було вивчено зразки сільськогосподарської техніки швейцарського виробництва. За технічним проектом інженера Мартіна Хеберлі (Швейцарія) спільно з українськими фахівцями вперше в Україні було сконструйовано сівалку для прямого посіву, яка показала високу ефективність в роботі. Накопичений досвід дав можливість також провести ряд семінарів з питань перспективності розвитку екологічних систем землеробства України за участю представників вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів і громадських організацій, а саме товариства «Кульбаба», аграрного коледжу Цоллікофен, освітнього сільськогосподарського центру Валлієргоф, науково-дослідницького інституту екологічного землеробства (FiBL) – Швейцарія, Львівської громадської організації «Жива земля» та багатьох інших.

students_in_switzУкраїнські студенти отримали змогу пройти 4-місячну практику в фермерських господарствах Швейцарії різного типу і почати впроваджувати цей досвід після повернення на Батьківщину. Число українських фермерів, які зацікавлені виготовляти органічну продукцію, з кожним роком зростає, так само як і зростає питання про збут органічних продуктів.

В 2003 році на базі Іллінецького коледжу Вінницького державного аграрного університету розпочав роботу спільний українсько-швейцарський проект «Еко-Лан Україна». Центральним елементом цього проекту і стала Асоціація учасників біовиробництва «БІОЛан Україна», яку було створено з метою захисту інтересів виробників органічної продукції та розбудови внутрішнього та зовнішнього ринків українських органічних продуктів. 

Асоціація учасників біовиробництва «БІОЛан Україна» заснована на установчих зборах 19 грудня 2002 р.