Новини БіоЛан

Четверта Міжнародна щорічна спеціалізована конференція «Органічна переробка та збут. Київ 2012»: Перспективи розвитку українського ринку органічних продуктів харчування. Міжнародний досвід та співпраця. Тенденції та виклики.

13 November 2012

2листопада 2012 року у рамках виставки «Весь Світ Харчування Україна 2012» відбуласяЧетверта Міжнародна щорічна спеціалізована конференція «Органічна переробка та збут. Київ 2012», яка стала однією ізнаймасштабніших подій у галузі вітчизняного органічного сільськогогосподарства.

Український ринок органічної продукції,стимульований високим попитом на якісні та безпечні продукти харчування,знаходиться в активній фазі свого становлення, і все ще має багато проблем, якіпотребують вирішення. Найбільшу групу учасників органічного руху складаютьвиробники органічної сировини, а от переробних потужностей, які б виготовляликінцевий продукт, та установ оптової торгівлі, які б забезпечували логістикупродукції, на ринку не вистачає.Тому існуючі нечисленні переробні компанії не всилах задовольнити споживача широким асортиментом органічних продуктівхарчування та гарантувати регулярність поставок.